Automaty szyte na miarę

Na łamach pisma Służby Utrzymania Ruchu ukazał się artykuł Aliny Krakowiak i Mariusza Olżyńskiego na temat automatyzacji procesów MADevice „Automaty szyte na miarę”