Our CSR - Mikrostyk

Mikrostyk dba nie tylko o relacje ze swoimi klientami oraz dostawcami i rozwój pracowników. Czujemy się obywatelem społeczności lokalnej, który uczestniczy w jej życiu, wspiera działania i dba o jej interesy. Nasze działania biznesowe mają na celu wartości społeczeństwa, ochroną środowiska. Udzielamy wsparcia pobliskim organizacjom i instytucjom użyteczności publicznej i poczuwamy się do zbiorowej odpowiedzialności.

The next edition of the workshops “Robotics at Mom / Dad’s Work” by Mikrostyk

Robotics at Mom/Dad’s Work’ is a project that we implement for the children of our employees. An early interest of ...