Fundacja STACJA MIKROSTYK

W celu skuteczniejszego zarządzania dobroczynną polityką Mikrostyku powołana została fundacja Stacja Mikrostyk. Jest to przełomowy moment w funkcjonowaniu naszej firmy, który znacząco zmieni bieg naszej działalności w ramach strategii biznesu społecznie odpowiedzialnego. 

Ta nowa instytucja powstała również w wyniku naszej współpracy z partnerem społecznym – Stowarzyszeniem Centrum Aktywnych Gniew, które od dwóch lat wspiera nas na drodze do bycia przedsiębiorstwem wrażliwym i odpowiedzialnym społecznie.

Celem nadrzędnym Fundacji jest realizacja, inicjowanie i prowadzenie innowacyjnych działań społeczno-kulturalnych. W związku z tym jesteśmy w fazie rozwoju i przygotowania pewnego dużego projektu w Gniewie, który z pewnością zaskoczy naszą lokalną społeczność. Poza tym będziemy realizować inne projekty wokół tematów ekologii, edukacji i wsparcia społecznego.