III Konkurs Stypendialny „Perspektywy” dla Dzieci Pracowników

Z radością ogłaszamy trzecią edycję konkursu stypendialnego dla dzieci Pracowników firmy Mikrostyk S.A.

Zgłoś swoje dziecko do Konkursu Perspektywy!

Stypendium w tym roku  ma charakter socjalny, przyznane zostanie maksymalnie 10 uczniom, którzy na wniosku uzyskają największą ilość punktów i przysługiwać będzie na okres  roku szkolnego 2020/2021. Wszystkie formularze oraz Regulamin znajdują się poniżej.

Czekamy na wnioski do 5 listopada.

W zapoznaniu się z tematem pomoże Państwu ta Prezentacja: Najważniejsze informacja stypendium 2020

Do ściągnięcia:

Najważniejsze informacja stypendium 2020

Regulamin PERSPEKTYWY 2020

zał 1. wniosek

zał 2. zgoda na przetwarzanie danych