Innowacyjność. Propozycja dla dużych

W czasie kampanii wyborczej dużo słyszeliśmy o ulgach podatkowych dla przedsiębiorców i wspieraniu innowacyjności.”

Wypowiedź Prezesa Zarządu Mikrostyku na łamach Pulsu Biznesu