Inteligentna prostowarka

W ramach realizacji projektu budowy samoregulującej się prostowarki powstał już pierwszy prototyp urządzenia prostującego taśmę metalową, wyposażony w  układ sterujący. Układ ten ma za zadanie sterowanie położeniem rolek prostowarki na podstawie pomiaru rzeczywistej płaskości taśmy wychodzącej  z prostowarki  oraz  detalu uzyskiwanego z narzędzia. Układ zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych, a obecnie trwają testy produkcyjne.

 

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Prace badawczo – rozwojowe nad opracowaniem samokorygującej się prostowarki”.

Niniejszy projekt, o charakterze badawczo – rozwojowym, ma na celu opracowanie innowacyjnego w skali świata procesu prostowania, przy wykorzystywaniu prostowarki, dedykowanej procesom obróbki plastycznej.