MADevice na seminarium

18 czerwca wzięliśmy udział  w seminarium poświęconym „Automatyzacji w zakładach produkcyjnych”. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję posłuchać prelekcji dotyczącej „Optymalizacji produktu metodą małych kroków”, prowadzonej przez Alinę Krakowiak – MADevice Project Manager.
 

20150804141515lm

Naszym celem było wyróżnienie 4 istotnych stopni automatyzacji procesów produkcyjnych, zdefiniowanie relacji występujących pomiędzy nakładem na inwestycję, a korzyściami płynącymi z optymalizacji produktu, a także wskazanie czym kierować się podczas doboru rozwiązania. Tych, którzy nie mieli sposobności wzięcia udziału w tej edycji, zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej: „Automatyzacja w zakładach produkcyjnych”, gdzie nasz specjalista przedstawi referat „Optymalizacja produktu metodą małych kroków” (Warszawa, listopad 2015)

20150804142006ld