Nowoczesna myjka w parku maszynowym

Jedna z naszych ostatnich inwestycji w tym roku –  bezobsługowe urządzenie do mycia, odtłuszczania oraz suszenia detali metalowych w zamkniętym systemie próżniowym „VACUUM – CAST 4000 / midi”.

Nowoczesne technologie w naszym parku maszynowym spełniają coraz bardziej zaostrzające się normy ochrony środowiska naturalnego. Jest to założenie, które konsekwentnie realizujemy zgodnie z naszą strategią CSR. Urządzenie to jest niezwykle ekologiczne pod względem użycia chemii czyszczącej, emisji jej oparów do atmosfery czy minimalnej ilości płynu myjącego w odpadzie. Nowa myjnia przemysłowa zapewnia również wysokie standardy BHP oraz lepszą jakość naszych wyrobów i wydajność procesu.

^3068C946F25B7476B53C3F5C329F5BF7ABF353370DA6A77814^pimgpsh_fullsize_distr

^13BB4F07F2ADA73F77E5FBC171639CE5D17BFE2F71C54C0476^pimgpsh_fullsize_distr