Nowość na Wydziale Galwanizerni

Kolejną istotną inwestycją tego roku było wybudowanie i montaż nowej linii do cynkowania detali na Wydziale Galwanizerni. Nowy proces produkcyjny opiera się na automatycznym przemieszczeniu się komponentów pomiędzy zdefiniowanymi etapami procesu cynkowania.

Proces produkcyjny jest zarządzany elektronicznie, uzyskujemy znacznie większą powtarzalność, efektywność oraz brak ingerencji pracownika znacznie zmniejsza ryzyko BHP w takim newralgicznym miejscu jakim jest Galwanizernia. Rozwiązanie to usprawnia pracę operatora  oraz skraca  czas na wykonanie pokrycia.

20161206214729lm