Uzyskaj pełen zakres usług przemysłowych premium dla swojej firmy

Mikrostyk jest wiodącym producentem elementów metalowych dla liderów na rynku elektroniki konsumpcyjnej, przemysłu samochodowego, oświetleniowego, producentów sprzętu AGD, przemysłu elektrotechnicznego, systemów przechowywania oraz produkcji baterii.

Wykonujemy elementy metalowe poprzez tłoczenie i wykrawanie ze stali, aluminium, brązu i mosiądzu.

Czytaj więcej Historia firmy

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie

Niezależnie od tego, czy mówimy o biznesie, relacjach z pracownikami, klientami i dostawcami, działalności społecznej czy współpracy z mieszkańcami regionu- dbamy o to, by wkład Mikrostyku był znaczący i jakościowy.
Mikrostyk jest nagradzanym pracodawcą i firmą angażującą się w społeczne oraz ekologiczne projekty. Jesteśmy otwarci na relacje nie tylko biznesowe, ale i międzysektorowe, co z powodzeniem realizujemy w partnerstwie z placówkami oświaty oraz instytucjami NGO, również samemu powołując Fundację Stacja Mikrostyk.
Wieloletnie relacje, wrażliwość społeczna, innowacyjność nie tylko dla procesów produkcyjnych ale i w obszarze CSR- wszystko to, co budujemy wspólnie z całą cenną załogą naszej firmy, to kamień węgielny siły Mikrostyku i źródło naszego sukcesu.

Dział handlowy

Więcej informacji uzyskasz w dziale KONTAKT

Martyna Rajska

Agnieszka Brogaard

Polityka jakości

Nadrzędnym celem Mikrostyk jest zadowolenie klientów. W celu utrzymania zdobytego zaufania oraz jego dalszej poprawy Mikrostyk chce:

 • dostarczać wyroby o oczekiwanej przez klienta jakości
 • zmniejszać koszty produkcji wyrobów
 • umacniać i poszerzać pozycję na rynku
 • doskonalić organizację i procesy
 • ciągle doskonalić system zarządzania jakością
 • dbać o podwyższanie kwalifikacji pracowników
 • w każdym obszarze działalności opierać się o wartości biznesu społecznie odpowiedzialnego

Certyfikaty Kontakt

Misja

Mikrostyk chce być dostawcą elementów metalowych oraz urządzeń usprawniających procesy produkcyjne dla klientów z branży elektroniki konsumpcyjnej, przemysłu samochodowego, elektrotechniki, przemysłu oświetleniowego oraz meblowego, oferując wyroby o wymaganej przez klienta jakości produkowane po możliwie najniższych kosztach, stosując zasadę ciągłego doskonalenia organizacji i jej procesów. Nasze założenia chcemy realizować z uwzględnianiem zasad etycznych i proekologicznych oraz opierając się na kompetencji i doświadczeniu naszych pracowników.

Co robimy Kontakt

Strategia

 • Utrzymywać konkurencyjny poziom kosztów produkcji.
 • Koncentrować się na klientach poszukujących dostawców wyrobów wieloseryjnych na narzędziach postępowych oraz proponować im rozwiązania na prasach rewolwerowych i krawędziowych w odniesieniu do pozostałych wyrobów nisko wolumenowych.
 • Oferować klientom kompleksowe usługi od projektowania narzędzi i ich wykonywania poprzez produkcję komponentów na prasach oraz obróbkę galwaniczną, kończąc na pełnej logistyce do klienta.
 • Promować zastosowania automatyzacji procesów produkcyjnych zarówno dla naszych klientów produkcyjnych jak i dla naszych zewnętrznych klientów.
 • Być wielkościowo dostawcą nr 1 lub 2 u każdego z naszych kluczowych klientów z branż: automotive TRl, przemysł elektryczny, elektronika użytkowa, przemysł oświetleniowy.
 • Funkcjonować zgodnie z filozofią Kaizen w codziennych działaniach firmy.
 • Konsekwentnie wywiązywać się z założeń Strategii Społecznej Odpowiedzialności firmy Mikrostyk.
 • Rozwijać ``akademię wiedzy Mikrostyku`` aby nasz ``know how`` nieustannie się powiększał.

Co robimy Kontakt

Akademia Mikrostyku

 • Rozwój lokalnych talentów, promocja automatyzacji jako branży przyszłości, budowa innowacyjnego systemu edukacji łączącego teorię i praktykę - w ten sposób Mikrostyk współpracuje z placówkami edukacyjnymi.
 • Od wielu lat ściśle współpracujemy z lokalną szkołą w ramach tworzenia klas zawodowych i technicznych oraz opracowywania programu praktyk i tematów na zajęcia teoretyczne. Zajęcia planowane są tak by zdobywane kwalifikacje odpowiadały na potrzeby pracodawcy i w jak najbardziej realnych przełożeniach przygotowywały ucznia do wykonywania zawodu.
 • W 2019 roku w ZSP w Gniewie utworzono nowy kierunek nauczania – technik automatyk, pomysłodawcą utworzenia tej klasy był Mikrostyk. Z funduszy firmy przygotowana i wyposażona została sala do zajęć praktycznych, automatyk z firmy specjalnie na te potrzeby nabył kwalifikacje do prowadzenia praktyk zawodowych i zostanie oddelegowany do prowadzenia zajęć praktycznych dla nowej klasy.

Masz pytanie? Zapytaj!

Kontakt

Zaufali nam