Robotyka u Mamy / Taty w pracy

Robotyka u Mamy/Taty w Pracy to projekt, który realizujemy dla dzieci naszych pracowników. Wczesne zainteresowanie dzieci i młodzieży nowymi technologiami i oswojenie ich z obszarem programowania i automatyki jest istotne z punktu widzenia przygotowania ich do nabywania tej wiedzy w późniejszych latach szkolnych i na przyszłych stanowiskach pracy. W Polsce mamy do czynienia z zasadniczą luką takich kompetencji. Wypełnienie tej luki na przestrzeni najbliższych lat jest jednym z istotniejszych zadań współczesnej edukacji. Najmłodsi, zwłaszcza z niewielkich miejscowości, jaką jest m.in. nasz Gniew mają ograniczony dostęp do tego typu zajęć i warsztatów, dlatego tutaj wkraczamy my i zapraszamy do wspólnej zabawy połączonej z nauką. Krótki materiał z ostatniego spotkania, zapraszamy do oglądania.