Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Mikrostyk

Po przejściu pozytywnego audytu ECO VADIS, we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza zostały przeprowadzone prace nad wdrożeniem strategii CSR (Corporate Social Responsibility) w Mikrostyku. Nasza firma nigdy nie była obojętna na życie lokalnej społeczności oraz troszczyła się o środowisko, teraz jednak postanowiliśmy działać w sposób określony wg standardów ISO 26000, stworzyć strategię i zidentyfikować nasze słabe i mocne strony w tej dziedzinie.

Dzięki warsztatom przeprowadzonym z pracownikami Mikrostyku przez specjalistę CSR ustaliliśmy ryzyka i szanse dalszego rozwoju firmy z uwzględnieniem wartości CSR. Wspólnie dążymy do tworzenia pozytywnego wizerunku naszej firmy, otwartej na potrzeby i oczekiwania interesariuszy.