Stacja Mikrostyk – to koniec sezonu w naszym ogródku kultury

“Stacja Mikrostyk” – plenerowy lokal, który działając od czerwca do września tego roku stał się prawdziwym centrum firmowej (i nie tylko) integracji. Z jednej strony powstał z myślą o pracownikach, którzy – co ważne: wspólnie tworzyli stację, by później korzystać jej dobrodziejstw. Z drugiej strony, lokal uruchomiony przez fundację, powołaną przez naszą firmę przyciągnął lokalną społeczność – mieszkańcy wykorzystali go do wspólnych zabaw, plenerowych imprez i ogólnego wypoczynku. W ten sposób dwa światy – przemysł, automatyzacja, biznes oraz codzienność siedmiotysięcznego miasta – doskonale połączyły się w jeden twór. Wspólna budowa obiektu, dbanie o jego utrzymanie i zabawa okazały się doskonałą formą integracji i poczucia tożsamości ze swoim miejscem pracy. Żadne imprezy team buildingowe nie dają takiego poczucia firmowej wspólnoty jak tworzenie wspólnego “ogródka kultury”.