Strategia CSR

Mikrostyk od zawsze podejmował działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. W 2014 roku powzięliśmy pierwsze kroki ku usystematyzowaniu tej działalności, skorelowania ich z wymogami ISO 26000 i udokumentowania.
W ten sposób powstała Strategia Społecznej Odpowiedzialności firmy Mikrostyk S.A. na lata 2017 – 2018. W jej założeniach opartych na 4 głównych filarach wyznaczyliśmy sobie cele, które stawiają przed nami nowe wyzwania jak również zakładają kontynuację i rozwój dotychczasowych praktyk.
Realizację przedstawionej strategii zaczynamy od zaraz i zobowiązujemy się do wywiązania z wszystkich jej założeń.

Dokument do ściągnięcia znajduje się tutaj http://www.mikrostyk.pl/pl/csr/`