Stypendium PERSPEKTYWY

Z radością ogłaszamy piątą edycję konkursu stypendialnego dla dzieci Pracowników firmy Mikrostyk S.A.

Zgłoś swoje dziecko do Konkursu Perspektywy!

Stypendium  przyznane zostanie maksymalnie 10 uczniom, którzy na wniosku uzyskają największą ilość punktów i przysługiwać będzie na okres  roku szkolnego 2022/2023.

Wszystkie formularze oraz Regulamin znajdują się poniżej.

Czekamy na wnioski do 7 listopada.

W zapoznaniu się z tematem pomoże Państwu ta Prezentacja: Najważniejsze informacja stypendium 2022

Pliki do ściągnięcia:

Regulamin PERSPEKTYWY 2022

zał 1. wniosek

zał 2. zgoda na przetwarzanie danych