Szkolenie IATF 16949 w Mikrostyku

W dniach 13-14.02.2018 odbyło się w naszej firmie szkolenie ze zmian wynikających z aktualizacji standardu ISO/TS 16949 do IATF 16949 na podbudowie ISO 9001:2015. To kolejny kamień milowy na drodze do tegorocznej aktualizacji systemu zarządzania w Mikrostyku.

Specyfikacja wymaga podejścia procesowego do zarządzania jakością, co umożliwia poznanie wzajemnych powiązań między procesami, rozpoznanie istniejącego ryzyka i opanowanie go lub zminimalizowanie jego skutków. Podejście procesowe prowadzi do uzyskiwania coraz lepszych wyników procesów poprzez monitorowanie i mierzenie ich skuteczności i efektywności a także poprzez ciągłe wdrażanie działań naprawczych i doskonalących.

Ponadto certyfikacja daje dodatkową pewność i gwarancję spójności wszystkim zainteresowanym stronom uczestniczącym w globalnej wymianie produktów, co otwiera nowe możliwości biznesowe i przyciąga inwestorów.