Szkolenie ISO 14001

Dwudniowe szkolenie wprowadzające nas w tajniki zarządzania środowiskowego to kolejny etap na długiej drodze do uzyskania przez Mikrostyk międzynarodowego certyfikatu ISO 14001.
Po co to robimy?
Bo chcemy spełniać względem naszego środowiska więcej wymogów, niż stawiają przed nami przepisy prawne. Wiąże się to z dokładną analizą naszej działalności, z konsekwentnym doskonaleniem procesów, ze zmianą nawyków- zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko; zarządzanie odpadami chemicznymi, segregacją odpadów, ograniczeniem zużycia prądu, wody, inwestycje w energooszczędne technologie, edukację ekologiczną i wiele innych.

Naszym celem jest zintegrowanie wymagań ISO 14001: 2015 z wewnętrznymi systemami zarządzania jakością do końca 2018 roku.

IMG_6207