Mikrostyk – Firma Prospołeczna Roku oraz Firma Przyjazna Społeczności Lokalnej!

Mikrostyk – Firma Prospołeczna Roku oraz Firma Przyjazna Społeczności Lokalnej!

Gala Wolontariatu to coroczne uroczyste wydarzenie obchodzone na całym świecie, podsumowujące działalność społeczną ludzi i organizacji. W tym roku Mikrostyk…


Dowiedz się więcej…