Warsztaty SMED Challenger

W czerwcu w Mikrostyku realizowana będzie kolejna edycja programu SMED Challenger. Pracownicy biorący udział w warsztatach przećwiczą działania zgodne z procedurami SMED, prowadzące do zredukowania czasu przezbrojeń prasy. Założone redukcje przy poprzednich warsztatach zostały osiągnięte, co realnie przyczyniło się do usprawnienia procesów produkcyjnych, dlatego pragniemy dalej doskonalić się w tej technice.

Projekt ma na celu podniesienie efektywności współpracy między pracownikami, a co za tym idzie dalszy rozwój i dalsze podnoszenie satysfakcji Klienta.

Prace nad optymalizacją przepływu produkcji wpisane są w Misję i Strategię naszej firmy. Z założeń tych konsekwentnie staramy się wywiązywać.