Zapytania ofertowe

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

w związku z realizacją projektu  w ramach konkursu POIR.03.02.01-IP.03-00-004/19 , nr wniosku POIR.03.02.01-22-0012019 pn.: Inteligentny system wykrywania niepożądanych obiektów w obszarze narzędzia produkcyjnego w ramach oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Zamawiający

MIKROSTYK S.A
ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew

Pliki do pobrania:

zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 – Szczegółowy opis zamówienia

zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. Nr 4 Wykaz wykonanych zamówień

Zapytanie ofertowe

[/vc_column_text][vc_zigzag][vc_column_text]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

w związku z realizacją projektu  w ramach konkursu POIR.03.02.01-IP.03-00-004/19 , nr wniosku POIR.03.02.01-22-0012019 pn.: Inteligentny system wykrywania niepożądanych obiektów w obszarze narzędzia produkcyjnego w ramach oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Zamawiający

MIKROSTYK S.A
ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew

Pliki do pobrania:

zał. Nr 1 Formularz ofertowy

zał. Nr 2 szczegółowy opis zamówienia

zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. Nr 4 Wykaz wykonanych zamówień

Zapytanie ofertowe 2

[/vc_column_text][vc_zigzag][vc_column_text]

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019

w związku z realizacją projektu  w ramach konkursu POIR.03.02.01-IP.03-00-004/19 , nr wniosku POIR.03.02.01-22-0012019 pn.: Inteligentny system wykrywania niepożądanych obiektów w obszarze narzędzia produkcyjnego w ramach oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Zamawiający

MIKROSTYK S.A
ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew

Pliki do pobrania:

zał. Nr 1 Formularz ofertowy

zał. Nr 2 szczegółowy opis zamówienia

zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. Nr 4 Wykaz wykonanych zamówień

Zapytania ofertowe 3-2019

[/vc_column_text][vc_zigzag][vc_column_text]

Ogłoszenie wyników na zapytanie ofertowe na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 80,03 kWp . Oś Priorytetowa 10 Energia. Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Foton Technik Sp. z o.o.
Puławska 2, 02-566 Warszawa
Data wpłynięcia: 17 kwietnia
Cena: 289080,00 zł netto

Pełna lista podmiotów zgłaszających oferty:

1. Foton Technik Sp. z o.o.
2. Assiduus Energia Sp. z o.o.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]