Zapytanie ofertowe (panele fotowoltaiczne)

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 80,03 kWp . Oś Priorytetowa 10 Energia. Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Zapytanie_ofertowe *pdf

Program funkcjonalno użytkowy Mikrostyk do pobrania *pdf

Formularz_ofertowy do pobrania *pdf