Dotacje Unijne

Tłoczenie metalu | Wykrawanie CNC | Cięcie laserem

 

Mikrostyk jest beneficjentem projektu POIR.03.02.01-22-0032/21 : „Wdrożenie innowacyjnego w skali świata procesu prostowania przy wykorzystaniu prostowarki, dedykowanej procesom obróbki

plastycznej w przedsiębiorstwie Mikrostyk S.A.” realizowanego w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu stanowi wdrożenie w przedsiębiorstwie MIKROSTYK S.A. innowacyjnej w skali świata linii produkcyjnej, która pozwala na

uzyskanie niespotykanych na rynku płaskości wyrobów produkowanych na zlecenie klienta.

Dzięki wdrożeniu innowacji procesowej nastąpiło zawężenie średniej tolerancji płaskości produkowanych detali. Poprawie uległa zarówno jakość wyrobów, jak i wskaźniki procesu takie jak np. OEE, wielkość odpadu produkcyjnego oraz zmniejszenie zużycia energii

Wartość projektu 5 411 730,00 zł

Wartość dofinansowania 2 169 192,00 zł

 

 

 

 

Mikrostyk jest beneficjentem projektu POIR.03.02.01-22-0012/19 : „Inteligentny system wykrywania niepożądanych obiektów w obszarze narzędzia produkcyjnego”  realizowanego w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Mikrostyk jest beneficjentem projektu POIR.03.04.00-22-0014/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla MIKROSTYK S.A.” realizowanego w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

MIKROSTYK S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Prace badawczo – rozwojowe nad opracowaniem samokorygującej się prostowarki”.

Niniejszy projekt, o charakterze badawczo – rozwojowym, ma na celu opracowanie innowacyjnego w skali świata procesu prostowania, przy wykorzystywaniu prostowarki, dedykowanej procesom obróbki plastycznej.

Celem nadrzędnym projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu prostowania. Opracowany innowacyjny proces umożliwi samokorygowanie się – a więc automatyczne ustawienie wałków, a dzięki opracowaniu metody antywibracyjnej oraz bieżącym pomiarom, możliwe będzie precyzyjne określenie odchyłki płaskości taśmy lub detali. Wpłynie to na podwyższenie jakości części tłoczonych, a także ograniczenie odpadów i braków oraz redukcja czasu ponownego nastawienia maszyn, co w efekcie wpłynie korzystnie na wydajność całego procesu prostowanie .

 

 

Wartość projektu: 4 354 970,40 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 821 080,14 PLN

 

Przedmiotem projektu będzie opracowanie  innowacyjnego procesu prostowania, przy wykorzystaniu   prostowarki, dedykowanej procesom  obróbki plastycznej. Będzie to proces innowacyjny na skalę światową, opracowany i wdrożony na terenie RP.

Zaplanowane prace badawczo-rozwojowe wykonane zostaną przez zespół firmy MIKROSTYK oraz przy współudziale podwykonawcy, Politechniki Poznańskiej. Prace będą obejmowały 3 etapy, które będą trwały 36 miesięcy.

Celem nadrzędnym projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu prostowania. W tym celu niezbędne będzie wykonie prototypów prostowarek stosowane dla różnego rodzaju taśmy metalowej, w których zostaną zaimplementowane nowatorskie rozwiązania procesowe. Opracowana innowacyjna technologia umożliwi  samokorygowanie się – a więc automatyczne ustawienie rolek, a dzięki opracowaniu metody antywibracyjnej oraz bieżącym pomiarom możliwe będzie precyzyjne określenie poziomu płaskości taśmy lub detali. Wpłynie to na podwyższenie jakości części tłoczonych, a także na ograniczenie odpadów i braków oraz redukcji czasu ponownego ustawienia maszyny, co w efekcie wpłynie korzystnie na wydajność całego procesu prostowania.

Docelowym odbiorcą wyrobów gotowych, do których wytworzenia zostanie wykorzystana innowacyjna technologia prostowania, będzie między innymi rynek motoryzacyjny, AGD oraz oświetleniowy. Mikrostyk zamierza wdrożyć wyniki swoich badań we własnej działalności,  wzmacniając swoją pozycje konkurencyjną  na rynku.

 

 

 

Mikrostyk Spółka Akcyjna w latach 2013 – 2015 realizował projekt pt.:

„Wzrost konkurencyjności firmy Mikrostyk SA poprzez unowocześnienie parku maszynowego”

W ramach tego projektu zostały zakupione:

· prasa rewolwerowa,
· tokarka sterowana,
· chłodziarka wody chłodzącej elektrodrążarki,
· wibrator cyrkulacyjno – kołowy
· wirówka galwanizerska.

Łącznia wartość projektu: 368 000 zł

Dofinansowanie: 110 400 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

 

 

Mikrostyk jest beneficjentem projektu POIR.03.02.01-22-0012/19 : „Inteligentny system wykrywania niepożądanych obiektów w obszarze narzędzia produkcyjnego”  realizowanego w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu dodatkowych zabezpieczeń w postaci czujników przekoszenia do przyrządów wykonujących detale z taśmy od 0,5-1 mm, 2-5 mm.

Wartość projektu : 6 246 556,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  2 498 622.40 zł.

 

Mikrostyk jest beneficjentem projektu POIR.03.04.00-22-0014/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla MIKROSTYK S.A.” realizowanego w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

Mikrostyk Spółka Akcyjna w latach 2013 – 2015 realizował projekt pt.:

„Wzrost konkurencyjności firmy Mikrostyk SA poprzez unowocześnienie parku maszynowego”

W ramach tego projektu zostały zakupione:

· prasa rewolwerowa,
· tokarka sterowana,
· chłodziarka wody chłodzącej elektrodrążarki,
· wibrator cyrkulacyjno – kołowy
· wirówka galwanizerska.

Łącznia wartość projektu: 368 000 zł

Dofinansowanie: 110 400 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

 

Mikrostyk jest beneficjentem projektu POIR.03.04.00-22-0014/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla MIKROSTYK S.A.” realizowanego w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

Mikrostyk Spółka Akcyjna w latach 2013 – 2015 realizował projekt pt.:

„Wzrost konkurencyjności firmy Mikrostyk SA poprzez unowocześnienie parku maszynowego”

W ramach tego projektu zostały zakupione:

· prasa rewolwerowa,
· tokarka sterowana,
· chłodziarka wody chłodzącej elektrodrążarki,
· wibrator cyrkulacyjno – kołowy
· wirówka galwanizerska.

Łącznia wartość projektu: 368 000 zł

Dofinansowanie: 110 400 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

Oferujemy

Nasze usługi

Tłoczenie metalu
Cięcie i wykrawanie CNC
Cięcie laserem
Własna narzędziownia
Usługi dodatkowe
Automatyzacja