Redukcja śladu węglowego

Środowisko

Strategia redukcji śladu węglowego 2022 - 2025

Nasza strategia zakłada szereg działań zgodnie z zakresu 1 i 2 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które deklarujemy się wdrożyć do końca 2025 roku.

Nasze działania skupiają się wokół monitorowania śladu węglowego, zmiany procesów produkcyjnych na mniej energochłonne, osiągnięcia samodzielności energetycznej, zredukowania zużycia zasobów (ciepło, woda), zredukowanie pyłów i gazów wprowadzanych do atmosfery oraz inne działania zgodnie z ISO 14001.

 

 

 

Zakres 2

Energia elektryczna

Działanie 1:

Przyjęty termin realizacji celu 2022 - 2023

Instalacja paneli fotowoltaicznych.

redukcja śladu węglowego

Zakres 2

Energia elektryczna

Działanie 2:

Przyjęty termin realizacji celu 2022 - 2025

Instalacja oświetlenia energooszczędnego.

redukcja śladu węglowego

Zakres 2

Energia elektryczna

Działanie 3:

Przyjęty termin realizacji celu 2022 -2024

Mierzenie procesów energochłonnych.

redukcja śladu węglowego

Zakres 2

Energia elektryczna

Działanie 4:

Przyjęty termin realizacji celu 2022

Audyt efektywności energetycznej.

redukcja śladu węglowego

Zakres 2

Energia elektryczna

Działanie 5:

Przyjęty termin realizacji celu 2022 - 2025

Zmiana procesów na bardziej energooszczędne (np. ogrzewanie wanien galwanicznych).

redukcja śladu węglowego

Zakres 2

Energia cieplna

Działanie 1:

Przyjęty termin realizacji celu 2022 - 2025

Izolacja cieplna budynków.

redukcja śladu węglowego

Zakres 2

Energia cieplna

Działanie 2:

Przyjęty termin realizacji celu 2022 - 2024

Odzyskiwanie ciepła.

redukcja śladu węglowego

Zakres 2

Energia cieplna

Działanie 3:

Przyjęty termin realizacji celu 2023 - 2024

Mierzenie energooszczędności oddzielnie dla każdego wydziału.

Zakres 1

Spalanie paliw w źródłach mobilnych

Działanie 1:

Przyjęty termin realizacji celu 2025

Wymiana samochodów firmowych na elektryczne.

redukcja śladu węglowego

Zakres 1

Spalanie paliw w źródłach mobilnych

Działanie 2:

Przyjęty termin realizacji celu 2022-2025

Optymalizacja dostaw do klientów.

redukcja śladu węglowego

Pozostałe wdrożenia rozwiązań pro-ekologicznych.

Zamknięty obieg opakowań

 

Wdrożono

Oferowanie klientom naszego systemu opakowań zwrotnych.

redukcja śladu węglowego

Pozostałe wdrożenia rozwiązań pro-ekologicznych.

Obieg zamknięty wody

 

Wdrożono

Zakup neutralizatora ścieków.

redukcja śladu węglowego
redukcja śladu węglowego