Stypendium PERSPEKTYWY 2023

Z radością ogłaszamy piątą edycję konkursu stypendialnego dla dzieci Pracowników firmy Mikrostyk S.A.

Zgłoś swoje dziecko do Konkursu Perspektywy!

Stypendium  przyznane zostanie maksymalnie 10 uczniom, którzy na wniosku uzyskają największą ilość punktów i przysługiwać będzie na okres  roku szkolnego 2023/2024.

Wszystkie formularze oraz Regulamin znajdują się poniżej.

Czekamy na wnioski do 30 listopada.

W zapoznaniu się z tematem pomoże Państwu ta Prezentacja: Najważniejsze informacja stypendium 2023

Pliki do ściągnięcia:

Regulamin PERSPEKTYWY 2023

zał 1. wniosek

zał 2. zgoda na przetwarzanie danych