Konkurs Stypendialny „Perspektywy” dla Dzieci Pracowników

Z radością ogłaszamy pierwszą edycję konkursu stypendialnego dla dzieci Pracowników firmy Mikrostyk S.A.

Zgłoś swoje dziecko do Konkursu Perspektywy!

Stypendium przyznane zostanie 5 uczniom, którzy na wniosku uzyskają największą ilość punktów i przysługiwać będzie na okres drugiego semestru bieżącego roku szkolnego. Wszystkie formularze oraz Regulamin znajdują się poniżej. W zapoznaniu się z tematem pomoże Państwu ta prezentacja.

Regulamin PERSPEKTYWY 2017

zał 1. wniosek

zał 2. zaświadczenie zaangażowanie

zał 3. Esej – odpowiedź na pytanie

zał 4. zgoda na przetwarzanie danych

Na wnioski czekamy do 16 lutego. W razie pytań / problemów zachęcamy do kontaktu:

Agata Saniecka
agata.saniecka@mikrostyk.pl
tel: 512 970 883

Drukowanie